Pracownicy Szkoły

Dyrektor szkołymgr Ewa Snażyk-Płonka
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Nauczanie zintegrowanemgr Agata Rusinek
mgr Ewelina Skibińska
mgr Anna Dyrcz
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VIII
Język polskimgr Katarzyna Rokowska
mgr Barbara Kubicka
Matematykamgr Anna Bogacz-Gałysa
Historiamgr Andrzej Saferna
Język angielskimgr Anna Wnęk
Język niemieckimgr Magdalena Marczyńska-Szczotka
Wiedza o społeczeństwiemgr Andrzej Saferna
Przyrodamgr Hanna Bryndza
Fizykamgr Alicja Kies
Geografiamgr Barbara Kubicka
Biologiamgr Hanna Bryndza
Chemiamgr Sylwia Studnicka-Niemczyk
Religiamgr Anna Karcz
mgr Jadwiga Lachendro
Plastykamgr Ewa Snażyk-Płonka
Technikamgr Ewa Snażyk-Płonka
mgr Anna Bogacz-Gałysa
Muzykamgr Przemysław Walczak
Informatykamgr inż. Tomasz Jordanek
Wychowanie fizycznemgr Hanna Bryndza
mgr Andrzej Saferna
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Andrzej Saferna
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Psychologmgr Adriana Herma
Pedagog specjalnymgr Marzena Noworyta
mgr Agnieszka Wojewodzic
Pedagog szkolnymgr Tadeusz Mrowiec
Oligofrenopedagogmgr Anna Dyrcz
mgr Marzena Noworyta
mgr Ewa Snażyk-Płonka
mgr Agnieszka Wojewodzic
Logopedamgr Marzena Noworyta
mgr Ewa Snażyk-Płonka
Terapeuta SImgr Ewa Snażyk-Płonka
Terapeuta pedagogicznymgr Anna Dyrcz
mgr Agata Rusinek
Tyflopedagogmgr Lucyna Kolasa
Bibliotekamgr Agnieszka Wojewodzic
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Główna księgowamgr Edyta Babiuch
Referent administracyjnymgr Edyta Babiuch
lic. Barbara Tobiczyk
Intendentlic. Barbara Tobiczyk
Pracownicy obsługimgr Aurelia Bogunia
Bożena Bogunia
Monika Bogunia
Elżbieta Gąsienica-Staszeczek
Mariusz Bogunia
Bożena Mikołajek
Krystyna Studnicka