Pracownicy Szkoły

Dyrektor szkołymgr Ewa Snażyk-Płonka
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Nauczanie zintegrowanemgr Bożena Kuś
lic. Anna Dyrcz
mgr Agata Rusinek
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VIII
Język polskimgr Danuta Stysło
mgr Barbara Kubicka
Matematykamgr Anna Bogacz-Gałysa
Historiamgr Andrzej Saferna
Język angielskimgr Anna Wnęk
Język niemieckimgr Magdalena Marczyńska-Szczotka
Wiedza o społeczeństwiemgr Andrzej Saferna
Przyrodamgr Hanna Bryndza
Fizykamgr Alicja Kies
Geografiamgr Barbara Kubicka
Biologiamgr Hanna Bryndza
Chemiamgr Sylwia Studnicka-Niemczyk
Religiamgr Anna Karcz
mgr Jadwiga Lachendro
Plastykamgr Ewa Snażyk-Płonka
Technikamgr Ewa Snażyk-Płonka
mgr Anna Bogacz-Gałysa
Muzykamgr Przemysław Walczak
Informatykamgr inż. Tomasz Jordanek
Wychowanie fizycznemgr Hanna Bryndza
mgr Andrzej Saferna
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Andrzej Saferna
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Psychologmgr Iwona Sordyl
Pedagog specjalnymgr Marzena Noworyta
Pedagog szkolnymgr Tadeusz Mrowiec
Oligofrenopedagoglic. Anna Dyrcz
mgr Anna Gąska-Węgrzyn
mgr Marzena Noworyta
mgr Ewa Snażyk-Płonka
mgr Agnieszka Wojewodzic
Logopedamgr Marzena Noworyta
mgr Ewa Snażyk-Płonka
Terapeuta SImgr Ewa Snażyk-Płonka
Terapeuta pedagogicznymgr Bożena Kuś
mgr Agata Rusinek
Tyflopedagogmgr Lucyna Kolasa
Bibliotekamgr Agnieszka Wojewodzic
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Główna księgowamgr Edyta Babiuch
Referent administracyjnymgr Edyta Babiuch
lic. Barbara Tobiczyk
Intendentlic. Barbara Tobiczyk
Pracownicy obsługimgr Aurelia Bogunia
Bożena Bogunia
Monika Bogunia
Elżbieta Gąsienica-Staszeczek
Marek Michalak
Bożena Mikołajek
Krystyna Studnicka