Pracownicy Szkoły

Dyrektor szkołymgr Ewa Snażyk-Płonka
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Nauczanie zintegrowanemgr Ewa Mazgaj
mgr Agata Rusinek
mgr Bożena Kuś
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VIII
Język polskimgr Katarzyna Rokowska
mgr Barbara Kubicka
Matematykamgr Anna Bogacz-Gałysa
Historiamgr Barbara Kubicka
mgr Katarzyna Rokowska
Język angielskimgr Dorota Studnicka
lic. Sylwia Pawlik
Język niemieckimgr Magdalena Marczyńska-Szczotka
Wiedza o społeczeństwiemgr Marek Małysa
Przyrodamgr Hanna Bryndza
Fizykamgr Alicja Kies
Geografiamgr Barbara Kubicka
Biologiamgr Hanna Bryndza
Chemiamgr inż. Aleksandra Kamionka
Religiamgr Anna Karcz
Plastykamgr Ewa Snażyk-Płonka
Technikamgr Ewa Snażyk-Płonka
mgr Anna Bogacz-Gałysa
Muzykamgr Przemysław Walczak
Informatykamgr inż. Tomasz Jordanek
Wychowanie fizycznemgr Dorota Studnicka
mgr Hanna Bryndza
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Piotr Trojak
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Pedagog szkolnymgr Tadeusz Mrowiec
Oligofrenopedagogmgr Marzena Noworyta
mgr Ewa Snażyk-Płonka
mgr Agnieszka Wojewodzic
mgr Katarzyna Płonka
mgr Anna Gąska-Węgrzyn
Logopedamgr Marzena Noworyta
mgr Ewa Snażyk-Płonka
Tyflopedagogmgr Lucyna Kolasa
Bibliotekamgr Agnieszka Wojewodzic
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Pracownicy administracji i obsługiEdyta Babiuch
Barbara Tobiczyk
Bożena Mikołajek
Bożena Bogunia
Elżbieta Gąsienica-Staszeczek
Monika Bogunia
Aurelia Bogunia
Krystyna Studnicka
Marek Michalak
Główna księgowamgr Edyta Babiuch
Referent administracyjnymgr Edyta Babiuch
lic. Barbara Tobiczyk
Intendentlic. Barbara Tobiczyk