Kontakt

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nidku

im. Mikołaja Kopernika

Nidek, ul. Św. Judy Tadeusza 2

34-122 Wieprz

Dyrektor szkoły: mgr Ewa Snażyk- Płonka

tel. (0-33 prefiks) 875-58-11

e-mail: sekretariat@zspnidek.wieprz.pl