Historia szkoły

Pierwszym nauczycielem mianowanym przez austriackie władze szkolne był roku szkolnego 1896/97 Baścik Michał w 1897/98 Serwin Józef, w 1898/99 Orlef Wacław, w 1899/1900 Probulska, w 1901/04 Gandek, 1904/06 Kazimierz Józef, w 1906/08 Kanarkówna. Od 1908/09 uczą dwie siły nauczycielskie: Konarkówna, nauczycielka kierująca i Świątkowa Antonina. W roku 1912 kierownikiem dwuklasowej szkoły w Nidku został Kazimierz Łasiński, a dotychczasowa nauczycielka z powodu zamążpójścia opuściła Nidek.

Od kwietnia 1941 była przerwa w nauczaniu dzieci polskich do 1 V 1943 z powodu częściowego wysiedlenia miejscowej ludności. Budynek szkoły oddano do użytku bauerom, a następnie otwarto w nim naukę dla osiedleńców. Władze okupacyjne zezwoliły na otwarcie nauki dla dzieci tutejszej gromady, ale tylko w jednej klasie i w budynku wynajętym.

Do klasy pierwszej zgłosiło się 39 dzieci, do drugiej 21, do trzeciej 23, do czwartaj 13. Klasyfikacja z końcem roku wykazała, że do klasy drugiej promowano 34, do trzeciej 21. Z ogólnej liczby uczęszczających do klasy trzeciej 12 pozostało jako drugoroczne, zaś 11 promowano do czwartej. 13 dzieci z powodu przekroczenia wieku szkolnego opuściło szkołę. Rok szkolny 1943/44 zakończył się 14.07.1944.

ZAPLECZE SZKOŁY

W szkole działa świetlica dla uczniów, stołówka, biblioteka szkolna i spółdzielnia uczniowska. Ponadto koło PCK, Samorząd Uczniowski oraz aktywnie pracujący Komitet Rodzicielski organizujący różnego typu imprezy dla uczniów i rodziców.

CZY WIESZ, ŻE

Zespół Szkół Samorządowych w Nidku jest spadkobiercą 8-klasowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nidku, powstałą w oparciu o jej bazę oraz kadrę. Placówka ma ugruntowaną dobrą opinię w środowisku oraz u władz oświatowych. W ostatnich kilkunastu latach uczniowie osiągali dobre wyniki na egzaminach wstępnych do szkół średnich oraz w badaniach zewnętrznych prowadzonych przez Małopolskie Kuratorium oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.