Pracownicy Przedszkola

Dyrektor mgr Ewa Snażyk - Płonka
Wychowanie przedszkolne grupa 1mgr Krystyna Chmiel
Wychowanie przedszkolne grupa 2mgr Aleksandra Saferna
Wychowanie przedszkolne grupa 3mgr Marzena Noworyta
Wychowanie przedszkolne mgr Ewelina Skibińska
Pedagog Specjalnymgr Marzena Noworyta
mgr Ewelina Skibińska
Oligofrenopedagog/Logopeda/SImgr Ewa Snażyk-Płonka
Katecheta mgr Anna Karcz
Język angielski mgr Anna Wnęk