Pracownicy Przedszkola

Dyrektor mgr Ewa Snażyk - Płonka
Wychowanie przedszkolne mgr Ewelina Skibińska
Wychowanie przedszkolne lic. Anna Dyrcz
Wychowanie przedszkolne lic. Karolina Bogunia
Oligofrenopedagogmgr Anna Gąska-Węgrzyn
Oligofrenopedagogmgr Katarzyna Płonka
Oligofrenopedagog/Logopedamgr Ewa Snażyk-Płonka
Terapia pedagogicznamgr Agata Rusinek
Katecheta mgr Anna Karcz
Język angielski lic. Sylwia Pawlik