Kontakt

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nidku

im. Mikołaja Kopernika

Nidek, ul. Św. Judy Tadeusza 2

34-122 Wieprz

Dyrektor szkoły: mgr Ewa Snażyk- Płonka